De veilingvoorwaarden zijn als volgt:

Het doel van de veiling is het genereren van een zo groot mogelijke opbrengst voor de realisatie van twee padel banen. De veiling bestaat uit een online-veiling en een veilingavond (live-veiling). De gehele veiling wordt georganiseerd door de Veilingcommissie, welke bestaat uit een samengestelde groep leden van Norger Tennis Vereniging.
De aanbieder stelt zijn veilingkavel kosteloos beschikbaar. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan het doel van de veiling. De online-veiling stopt op 21-06-2019 om 17.00 uur. De veilingavond start om 19.30 uur.
Tijdens de veilingavond kunnen de online-biedingen overboden worden.
Aan de genoemde specificaties en getoonde foto’s / afbeeldingen van de veilingkavels kunnen geen rechten worden ontleend,
De veilingavond staat onder leiding van een veilingmeester welke wordt aangewezen door de Veilingcommissie,
De veilingmeester noemt per kavel minimaal een omschrijving van de kavel, de aanbieder hiervan en een startbod,
De veiling geschiedt bij opbod. Bieden geschiedt door opsteken van het veilingbordje met persoonsgebonden nummer. Dit veilingbordje wordt u aangereikt bij inschrijving op de avond zelf,
Een dienst wordt niet verkocht wanneer daarvoor niet ten minste het startbod wordt geboden.
De veilingmeester wijst de kavel toe aan de hoogste bieder,
Door de toewijzing komt een koopovereenkomst tot stand tussen de aanbieder en koper. De koper van de veilingkavel verplicht zich hierbij tot afname en wordt in de mogelijkheid gesteld om de koopsom direct na de veiling te voldoen per pin of contant of op een later moment per factuur.
Een verkochte dienst wordt in onderling overleg tussen aanbieder en koper verricht. Behoudens een andersluidende afspraak tussen aanbieder en koper wordt de dienst binnen een jaar na toewijzing verricht. Daarna vervalt het recht van de koper om nakoming van de dienst te verlangen.
Geschillen betreffende de (uitvoering van de) koopovereenkomst moeten door aanbieder en koper onderling worden beslecht.
De Norger Tennis Vereniging is niet aansprakelijk voor de (correcte) uitvoering van de verkochte dienst en wordt op geen enkele wijze partij bij de door veiling tot stand gekomen koopovereenkomst.
In geval van een geschil tussen bieders onderling en in geval van een geschil tussen bieder(s) en de veilingmeester, beslist de Veilingcommissie.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Veilingcommissie.

Een bod kan ook worden uitgebracht via de veilingoptie op de website www.ntvpadel.nl

  • Registreer u als gebruiker op de website, nadat u ingelogd bent kunt u op een kavel bieden.
  • Breng een bod uit op een te selecteren kavel.
  • Er worden geen veilingkavels online afgeslagen.
  • Wanneer een bieder overboden wordt krijgt de overboden bieder hier per email een bericht over.
  • Wanneer het kavel niet wordt overboden op de veiling gaat deze naar de hoogste bieder online.
  • Het on-line bod wordt tijdens de veiling bekend gemaakt en kan worden overboden.