Gemeenteraad akkoord met komst twee padelbanen bij NTV

De gemeenteraad van Noordenveld heeft het besluit genomen om € 60.000 beschikbaar te stellen als co-financiering voor de aanleg van twee padelbanen bij de Norger tennis Vereniging. Een vrijwel unaniem besluit van de raad. Volgens NTV-voorzitter Roelof Smilda geeft dat veel vertrouwen dat de vereniging met een goede zaak is.
Hiermee is de financiering rond en komen er definitief twee padelbanen. Daar zijn we superblij mee, want het is de vervolmaking van een idee dat anderhalf jaar geleden geboren werd.

Eerder gingen de leden van de Norger vereniging al akkoord met de aanleg van de padelbanen in de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2019. De seniorleden betalen slechts vijf euro meer contributie om dit mogelijk te maken. Daarnaast heeft de Business Club Norg (BBC) de plannen omarmd met een bijdrage van € 12.000.

Het bestuur gaat er vanuit dat binnen de huidige vooruitzichten de verwachting is dat minimaal € 90000,- van de investeringskosten door middel van fondsen en subsidies gerealiseerd gaat worden en dat de NTV uit eigen middelen maximaal € 30000,- zal bijdragen.

Het is echter mogelijk dat de subsidies hoger kunnen worden, echter hierover bestaat geen 100% zekerheid. Uiterlijk in het 1e kwartaal van 2019 zullen de uitkomsten hiervan bekend zijn.

De vier tennisverenigingen in Noordenveld hebben samen ook een toekomstplan gemaakt. Een dringend probleem van sommige tennisverenigingen is het dalende aantal leden. Om die tendens tegen te gaan is de aanleg van padelbanen een belangrijke investering die de verenigingen willen doen. Tennisvereniging Roden en Omstreken heeft al een baan aangelegd en wil investeren in een tweede baan. De andere verenigingen willen ook twee banen aanleggen de komende jaren. De totale kosten hiervan zijn € 480.000. De verenigingen vragen ons om € 240.000. De andere helft van de kosten dragen de verenigingen zelf bij. In Norg wordt het plan voor de padelbanen in december besproken in een extra algemene ledenvergadering van de NTV.

Door padeltennis of padel op een laagdrempelige manier aan te bieden aan alle inwoners van Noordenveld kunnen de verenigingen:

  • Bestaande leden langer behouden
  • Nieuwe doelgroepen aantrekken

Andere (algemene) doelen van de tennisverenigingen zijn: * Bewegingsarmoede onder jongeren en volwassenen tegengaan

  • Gezond ouder worden
  • Tegengaan van eenzaamheid
  • Meer samenwerken met andere (tennis)verenigingen, scholen, Tennisschool Noordenveld, sportcoaches, et cetera.

Innovatief laagdrempelig racketspel
Padel is een nieuw en innovatief racketspel met veel kenmerken van tennis en squash. Padel speel je twee tegen twee met een vergelijkbare bal als een tennisbal. Het racket is van carbon en zit met een koordje om de pols van de spelers, zodat het niet kan rondslingeren.
Een padelbaan is een verharde buitenbaan van 10 x 20 meter en omgeven door een glazen wand en hekwerk met een net in het midden. Het grote verschil met tennis is dat je ook via de wand mag spelen. Het scoreverloop is gelijk aan dat bij tennis, opslaan is verplicht onderhands.

Pluspunten van padel zijn bijvoorbeeld: * Is voor alle leeftijden en kan op alle niveaus worden gespeeld * Makkelijk en snel te leren * Laagdrempelig * Spectaculair * Minder lichamelijk inspannend dan tennis en daarom zeer geschikt voor mensen die tennis te zwaar vinden (geworden) * Je kunt het hele jaar door buiten spelen vanwege de waterdoorlatende verharde banen.

Op dit moment is padel een van de snelst groeiende sporten in Nederland. Verenigingen met padelbanen laten stijgende ledenaantallen zien, wat de verenigingen (financieel) sterker maakt. De KNLTB verwacht dat padel nog verder groeit de komende jaren: Voor 2019 verwacht de bond een verdubbeling van het aantal padelspelers. Padel lijkt dus een aantrekkelijke aanvulling op het aanbod van tennisverenigingen voor zowel bestaande als nieuwe leden.